تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

کتاب اصول ساخت فشار سنج دیافراگم پیزوالکتریک ،150 صفحه،docxشناسه محصول: 788141
موجود

کتاب اصول ساخت فشار سنج دیافراگم پیزوالکتریک ،150 صفحه،docx

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

کتاب اصول ساخت فشار سنج دیافراگم پیزوالکتریک ،150 صفحه،docx

کتاب اصول ساخت فشار سنج دیافراگم پیزوالکتریک ،150 صفحه،docx

کتاب اصول ساخت فشار سنج دیافراگم پیزوالکتریک ،150 صفحه،docx

این کتاب در مورد اصول ساخت فشار سنج دیافراگم پیزوالکتریک، در 150 صفحه و در قالب ورد و شامل اصول ساخت فشار سنج دیافراگم پیزوالکتریک،دیافراگم پیزوالکتریک،فشار سنج،فشارسنج پیزوالکتریک،انواع فشار سنج پیزوالکتریک،وسايل اندازه گيري فشار،سنسور فشار سنج پیزوالکتریک،پیزو و غیره می باشد.

1-1- مقدمه. 1

1-2- اهداف... 6

 

3-4- استفاده از خاصيت کشسانی اجسام. 64

 

3-5- فنر ساده    F=kx. 65

 

3-6- تير يک سر درگير. 65

 

3-7- حلقه کشسان.. 66

 

3-8- روشهای اندازه گيری خيز  ناشی از اعمال نيرو. 67

 

3-8-1- استفاده از روشهای مکانيکی مثل گیج.. 67

 

3-8-2- روشهای الکترومکانيکی.. 67

 

3-8-2-1- روش مبدل پيزوالکتريک.. 67

 

3-8-2-2- LVDT. 67

 

3-8-2-3- استرين گيج. 67

 

3-9- تعیین θ در آرایشها 70

 

3-9-1- آرایش مستطیلی.. 70

 

3-9-2- آرایش دلتا 71

 

3-10- اثر پیزوالکتریک مستقیم و معکوس.... 71

 

3-11- بررسی مداری سنسور پیزوالکتریک.... 74

 

3-12- انواع تکنولوژی حس کردن فشار. 76

 

3-13- ساختار‌های پیزوالکتریک.... 76

 

3-14- قطبش‌زدایی.. 79

 

3-14-1- قطبش‌زدایی حرارتی.. 79

 

3-14-2- قطبش‌زدایی الکتریکی.. 80

 

3-14-3- قطبش‌زدایی مکانیکی.. 80

 

3-15- معادلات ریاضی ساختاری.. 80

 

3-16- تئوری ورقهای دایرهای شکل. 80

 

3-17- بیان روابط ورق در سیستم محورهای قطبی.. 81

 

3-18- خمش های متقارن محوری.. 84

 

3-19- تئوری خطی مواد پیزوالکتریک.... 86

2-1- تعریف... 7

2-2- تعریف فشار. 7

2-3- تاريخچه .. 8

2-4- تاریخچه  فشار سنج.. 9

2-5- وسايل اندازه گيري فشار. 10

2-5-1- فشار سنجهاي هيدرواستاتيکي.. 10

2-5-2- فشار سنجهاي پيستوني.. 10

2-5-3- فشار سنجهاي ستون مايع. 10

2-5-4- فشار سنجهاي آنرويدي (مكانيكي). 11

2-5-5- فشارسنجهاي بوردون.. 12

2-5-6- فشارسنجهاي ديافراگمي.. 13

2-5-7- فشار سنج الكترونيكي.. 13

2-5-8- فشار سنج خازني.. 13

2-5-9- فشار سنج مغناطيسي.. 13

2-5-10- فشار سنج پيزو الكتريك.. 14

2-5-11- فشار سنج نوري.. 14

2-5-12- فشارسنج پتانسيومتري.. 14

2-5-13- فشار سنج تشديدي.. 14

2-5-14- فشار سنج هدايت حرارتي.. 14

2-5-15- فشارسنج يونيزاسيون.. 15

2-6- انواع سیستمهای اندازهگیری.. 16

2-6-1- دستگاه گاوسی.. 16

2-6-2- دستگاه انگلیسی.. 16

2-6-3- دستگاه بین المللی SI 17

2-7- انواع فشار. 17

2-7-1- فشار نسبی.. 17

2-7-2- فشار مطلق.. 17

2-7-3- فشار خلاء. 17

2-8- واحدهای اندازه گیری فشار. 18

2-9- سنسور چیست؟. 19

2-10- انواع حسگرها 19

2-10-1- زوج حسگر مافوق صوت... 20

2-10-2- حسگر فاصله. 20

2-10-3- حسگر رنگ.... 20

2-10-4- حسگر نور.. 20

2-10-5- حسگر صدا 20

2-10-6- حسگر حركت و لرزش... 20

2-10-7- حسگر دما 20

2-10-8- حسگر دود. 20

2-11- مزاياي سيگنالهاي الكتريكي.. 20

2-11-1- پردازش راحتتر و ارزانتر.. 20

2-11-2- انتقال آسان.. 20

2-11-3- دقت بالا.. 20

2-11-4- سرعت بالا.. 20

2-12- حسگرهاي مورد استفاده در رباتيك.. 20

2-12-1- حسگرهاي تماسي.. 20

2-12-1-1- آشكار سازي تماس دو جسم. 21

2-12-1-2- اندازه گيري نيروها و گشتاورهايي كه حين حركت ربات بين اجزاي مختلف آن ايجاد ميشود  21

2-12-2- حسگرهاي هم جواري.. 21

2-12-2-1- القايي.. 21

2-12-2-2- اثرهال. 21

2-12-2-3- خازني.. 21

2-12-2-4- اولتراسونيك.. 21

2-12-2-5- نوري.. 21

2-12-3- حسگرهاي دوربرد. 21

2-12-3-1- فاصله سنج (ليزو و اولتراسونيك) 21

2-12-3-2- بينايي (دوربينCCD) 21

2-12-4- حسگر نوري (گيرنده-فرستنده). 21

2-13- انواع سنسورها 22

2-13-1- با تماس مکانیکی.. 22

2-13-2- بدون تماس مکانیکی.. 22

2-14- انواع خروجیهای متداول سنسورها 22

2-14-1- نوعA.. 22

2-14-2- نوعB. 22

2-14-3- نوع c. 22

2-14-4- نوع d. 22

2-14-5- نوع  E. 22

2-15- سنسور فشار. 23

2-16- کاربردهای سنسور فشار. 23

2-16-1- اندازه گیری فشار.. 23

2-16-2- اندازه گیری ارتفاع از سطح دریا 23

2-16-3- آزمایش نشتی.. 23

2-16-4- اندازهگیری عمق.. 24

2-16-5- اندازهگیری جریان.. 24

2-17- انواع سنسورهای اندازه گیری فشار. 24

2-17-1- سنسور فشار مطلق.. 24

2-17-2- سنسور فشار گیج.. 24

2-17-3- سنسور فشار خلاء. 25

2-17-4- سنسور فشار تفاضلی.. 25

2-17-5- سنسور فشار مهر شده. 25

2-18- انواع سیستمهای اندازهگیری فشار1388). 26

2-18-1- اندازهگیری فشار توسط مانومترها 26

2-18-2- مانومتر یک شاخه ای.. 26

2-18-3- مانومتر دو شاخه ای.. 26

2-18-4- مانومتر مورب 26

2-18-5- اندازهگیری فشار توسط فشار سنجهای لوله بوردن 26

2-18-6- لوله ی C شکل 26

2-18-7- لوله ی فانوسی.. 26

2-18-8- لوله ی حلقوی.. 26

2-18-9- لوله ی حلزونی.. 26

2-18-10- کپسول.. 26

2-18-11- دیافراگم. 26

2-18-12- اندازه گیرهای الکتریکی فشار.. 26

2-18-13- استرین گیجها 27

2-18-14- اندازه گیرهای ظرفیتی فشار.. 27

2-18-15- اندازه گیرهای پیزوالکتریکی فشار.. 27

2-18-16- اندازه گیری فشار با بیلوز.. 27

2-19- فشار سنجهاي هيدرواستاتيکي.. 28

2-20- فشار سنجهاي ستون مايع.. 28

2-21- فشارسنجهاي آنرويدي(مكانيكي). 28

2-22- فشارسنجهاي بوردون.. 28

2-23- انواع بوردن تیوب.. 29

2-23-1- سنسورنوع C. 29

2-23-2- سنسور نوع حلزونی.. 29

2-23-3- سنسور نوع حلقوی.. 29

2-24- اندازهگیری فشار با دیافراگم. 30

2-25- مزایای اندازهگیری فشار با دیافراگم. 30

2-26- کاربردهای ترانسديوسرها 30

2-27- انواع ترانسديوسر. 31

2-27-1- ترانسديوسرهای خازني.. 31

2-27-2- ترانسديوسرهای سلفي.. 31

2-27-3- ترانسديوسرهای مقاومتي.. 31

2-27-4- ترانسديوسرهای پيزوالكتريك.. 31

2-28- دیافراگم کپسولی.. 31

2-29- دیافراگم خازنی.. 32

2-30- گیج‌های کشش پیزو رزیستور. 32

2-31- استرین گیج.. 32

2-32- انواع حساسههای اندازه گیر. 33

2-32-1- سنسور.. 33

2-32-2- ترانسدیوسرها 33

2-32-3- ترانسمیتر.. 33

2-33- کنترل کننده ابزار دقیق.. 33

2-34- مشخصات دستگاههاي اندازهگیري ابزار دقیق.. 34

2-34-1- دامنه اندازهگیری.. 34

2-34-2- دقت... 34

اندازه گیری فشار. 34

2-34-3- تکرارپذیری.. 34

2-34-4- حساسیت... 34

2-34-5- پایداری.. 35

2-34-6- پاسخ دهی.. 35

2-35- محدودیت های اندازه گیری فشار. 35

2-35-1- رنج اندازهگیری.. 35

2-35-2- ابعاد سنسور.. 35

2-35-3- دمای کاری.. 36

2-35-4- نوع اندازه گیری.. 36

2-35-5- نوع خروجی تولید شده. 36

2-35-6- زمان پاسخ.. 36

2-35-7- ولتاژ آفست... 36

2-36- تعریف پیزوالکتریک.... 37

2-37- مواد پیزوالکتریک.... 38

2-38- اثر پیزوالکتریک.... 40

2-39- رفتار پيزوالکتريک.... 41

2-40- اثر مستقیم و معکوس پیزو الکتریک.... 42

2-41- کاربرد اثر مستقیم پیزو الکتریک.... 42

2-42- کاربرد امواج فراصوتی در مواد پیزو الکتریک.... 43

2-43- ارتباط اثر پیزو الکتریک با ساختار مولکولی مواد. 43

2-44- وابستگی مواد پیزوالکتریک به دما 43

2-45- وجود اثر پیزو الکتریک در تک بلور  44


خرید آنلاین


سایر محصولات

تحقیق انواع فشارسنج و کاربرد آنها،70 صفحه،docx


این تحقیق در مورد انواع فشارسنج و کاربرد آنها در 70 صفحه و در قالب ورد و شامل انواع فشارسنج و کاربرد آنها،فشار سنج،وسایل اندازه گیری فشار،فشار سنجهای هیدرواستاتیکی،فشار سنجهای پیستونی،فشار سنجهای ستون مایع،فشارسنجهای بوردون،فشارسنجه

ادامه مطلب  
تحقیق کاربرد پيزوالکتريک درسیستمهای اندازه گیری،121 صفحه،docx


این تحقیق در مورد کاربرد پيزوالکتريک درسیستمهای اندازه گیری در 121 صفحه و در قالب ورد و شاملPIZO،تحقیق کاربرد پيزوالکتريک درسیستمهای اندازه گیری،اصول ساخت فشار سنج ديافراگم پيزوالکتريک،ديافراگم پيزوالکتريک،فشار سنج،فش

ادامه مطلب  
تحقیق سیستم های اندازه گیری فشار و پيزوالکتريک،60 صفحه،docx


این تحقیق در مورد سیستم های اندازه گیری فشار و پيزوالکتريک در 60 صفحه و در قالب ورد و شامل PIZO،تحقیق کاربرد پيزوالکتريک درسیستمهای اندازه گیری،اصول ساخت فشار سنج ديافراگم پيزوالکتريک،ديافراگم پيزوالکتريک،فشار سنج،فشارس

ادامه مطلب  
کتاب اصول ساخت فشار سنج ديافراگم پيزوالکتريک ،150 صفحه،docx


این کتاب در مورد اصول ساخت فشار سنج ديافراگم پيزوالکتريک، در 150 صفحه و در قالب ورد و شامل اصول ساخت فشار سنج ديافراگم پيزوالکتريک،ديافراگم پيزوالکتريک،فشار سنج،فشارسنج پيزوالکتريک،انواع فشار سنج پيزوالکتريک،وسایل انداز

ادامه مطلب  
پاورپوینت سنسورهای فشارسنج پيزوالکتريک،75 اسلاید،pptx


Òسنسور فشار عموما فشار گاز یا مایع را اندازه می گیرد. فشار به اصطلاح نیروی لازم برای جلوگیری از پخش شدن مایع است و معمولاً به صورت نیرو بر سطح تعریف می شود. سنسور فشار معمولاً به صورت مبدل کار می‌کند و سیگنال

ادامه مطلب  
پاورپوینت حسگرهای اندازه گیری فشار و کاربرد آنها،100 اسلاید،pptx


مقدمهواژه‌ی پيزوالکتريک به معنای الکتریسیته‌ای است که ناشی از فشار می‌باشد، این کلمه از دو واژه‌ی یونانی پیزو به معنای فشار‌دادن و الکترون گرفته شده‌است. پيزوالکتريک باری است که در موا

ادامه مطلب  
156- پروژه آماده: بررسی انواع حسگرها و فشارسنج های پيزوالکتريک - 57 صفحه فایل ورد (word)


         فهرست مطالبعنوان    صفحهفصل 1-            فشار سنج چیست [] &

ادامه مطلب  
موضوع بررسی و ساخت هسته های صوتی


     بررسی و ساخت هسته های صوتیفهرست مطالب 1- تاریخچه، آشنایی و مشخصات مواد فرو و پيزوالکتريک1-1- تاریخچه فروالکتریسیته1-2- تعریف مواد پيزوالکتريک1-3- تاریخچه و اهمیت پیزوالکتریسیته1-4- آشنایی با دمای کوری و استحاله

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده; فشار به دو روش اندازه گیری می شود


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 8 اسلایدفشار به دو روش اندازه گیری می شود 1 – مکانیکی الف) مانومترها ب ) لوله بوردون ج ) بیلوز( دمی ) د ) کپسول و ) ديافراگم ه ) فشارسنج تفاظلی2 &nd

ادامه مطلب  
مقاله با عنوان تحلیل ورقهای مرکب پيزوالکتريک با استفاده از تئوری لایه ای به روش اجزاء محدود


13 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیقچکیدهدر این مقاله فرمول بندی کلی اجزاء محدود با استفاده از تئوری لایه ای ب

ادامه مطلب  
logo-samandehi